Els veïns de Vallvidrera no fan els deures!!!!!!

Molt a millorar en matèria de reciclatge

El sistema capitalista necessita rodejar-se de societats de consum per tal de poder desenvolupar-se i créixer. Aquest model de societat basada en un consum constant deixa al seu pas un gran volum de residus i això obliga a reciclar i reutilitzar molts d’ells. Tenint en compte que la majoria dels càlculs apunten que cada habitant espanyol genera de mitjana al voltant d’un quilogram de brossa diàriament, si no s’apliquessin mesures de reciclatge els residus augmentarien de manera desproporcionada i sense fre. A tall d’exemple, només a la ciutat de Barcelona els seus ciutadans van generar 851.518 tones de residus entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010.
REPTE DEL SEGLE XXI
Gestionar els residus d’una manera més sostenible per al medi ambient és un dels grans reptes per a les societats del segle XXI, i ja fa uns anys que les ciutats han incorporat els diferents contenidors de reciclatge al seu paisatge.
En el cas de Barcelona, aquesta mesura es ve aplicant des de fa prop de vint anys, però l’any passat va rebre l’impuls definitiu amb la implantació d’una nova contracta de neteja i gestió de residus que ha nodrit tota la ciutat amb els cinc principals contenidors de què es composa el sistema de recollida selectiva; contenidor d’orgànica, de paper i cartró, d’envasos, de vidre i de rebuig. Aquest pas endavant en matèria de reciclatge ha de permetre aconseguir la fita de recollir el 55% del volum de brossa orgànica a partir de l’any 2012.
BALANÇ POSITIU
Complert el primer any amb aquest nou sistema de recollida, el balanç que realitza l’Ajuntament és molt positiu ja que la recollida selectiva a Barcelona ha augmentat un 17%. Malgrat aquest èxit, hi ha territoris de la ciutat que encara tenen un ampli marge de millora. Aquest és el cas de Sarrià-Sant Gervasi, que és el segon districte de la ciutat que presenta uns pitjors números en matèria de reciclatge. En concret, els contenidors de Sarrià-Sant Gervasi presenten un 27,83% de residus impropis, és a dir, que el 72,17% dels residus que es generen al districte es reciclen correctament. Aquestes xifres situen Sarrià-Sant Gervasi com el segon territori de la ciutat amb unes pitjors pràctiques en matèria de reciclatge, només superat per Ciutat Vella (29,43%), i lluny dels districtes capdavanters en aquesta pràctica, Nou Barris (14,10%), Sant Andreu (15,46%) i Horta-Guinardó (15,55%).
Tots els barris de Sarrià-Sant Gervasi presenten un percentatge de residus impropis superiors al 20%, sent les Tres Torres el que presenta unes millors xifres en matèria de reciclatge (21,02%), mentre que Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes obté els pitjors resultats (33,61%).
TASCA PEDAGÒGICA
Realitzar aquest trànsit cap a unes bones pràctiques en matèria de reciclatge suposa que els ciutadans adoptin uns nous hàbits i prenguin consciència de la importància de gestionar correctament els residus que genera la societat. Amb aquest objectiu l’Ajuntament va preparar un grup d’educadors ambientals que han ofert informació personalitzada a un total de 308.612 llars de Barcelona, quasi la meitat de les existents a la ciutat.

2 comentaris:

  1. Certament fa una mica de vergonya saber que dels 73 barris de Barcelona , Vallvidrera ocupa el lloc 72. Només els de Diagonal Mar ho fan pitjor.

    ResponElimina
  2. I ens tenim per europeus...

    ResponElimina

Recordant Espriu

Recordant Espriu