Recull de propostes electorals per als barris i pobles de muntanya del proper 24M:

Us presentem els programes electorals que els partits polítics ens han fet arribar per la vostra valoració.
En l’última trobada de les Associacions de Veïns de la muntanya amb els partits i coalicions que us presentàveu a les pròximes eleccions locals del 24 de maig, ens vàrem emplaçar que quan tinguéssiu més elaborades les vostres propostes per al territori de la muntanya, i també les d’àmbit més general, ens les faríeu saber per al nostre coneixement i posterior opinió
Gràcies pel vostre interès
Cordialment, Associació de veïns i veïnes Mont d'Orsà de Vallvidrera.  
Vallvidrera 12 d'abril de 2015Ordre:
CiU - ERC - PSC - BCN En Comú - Candidatura d'Unitat Popular - PP - C's


Convergència i Unió:
 

El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes es troba immers a la serra de Collserola i això provoca que tingui unes necessitats específi ques pròpies d’aquest entorn. Des de CiU proposem per al mandat municipal vinent l’impuls d’equipaments llargament reivindicats com el poliesportiu de les Planes o el Mercat de Vallvidrera, millores en l’àmbit de la mobilitat i la seva connexió amb el teixit urbà de Barcelona i la presència permanent de Guàrdia Urbana als barris de la muntanya.
  
Què farem a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes? 

Projectarem el poliesportiu amb piscina de les Planes. Rehabilitarem l’equipament municipal del Mercat de Vallvidrera per a usos culturals al barri. Projectarem un nou accés a Sarrià des de la carretera de Vallvidrera. Continuarem soterrant les línies elèctriques als barris de la muntanya. Estudiarem alternatives per dotar de transport públic el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes en l’horari que no hi ha servei de Ferrocarrils de la Generalitat. 
 Potenciarem el consell de barri com a òrgan central de participació del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Fomentarem la coordinació entre totes les institucions que tenen competència sobre la zona de Collserola (Ajuntament, Diputació, Consorci, etc.). Reforçarem l’Oficina de la Zona de Collserola com a centre d’atenció i actuació de tot l’àmbit de Collserola de la ciutat de Barcelona Impulsarem una unitat de Guàrdia Urbana per a la zona de Collserola que tingui un espai físic permanent d’estada. 
 Elaborarem un Pla Especial per als accessos a les Planes i la seva mobilitat interior, incloent noves zones d’aparcament per a veïns. Elaborarem un Pla Especial d’Equipaments del barri de les Planes. Redactarem el catàleg de masies i elements patrimonials de Collserola. Redactarem un Pla Director per rehabilitar l’església de Santa Maria de Vallvidrera. Construirem una nova rotonda d’accés a Vallvidrera a la cruïlla amb la carretera de Santa Creu d’Olorda. Farem un nou itinerari per a passeig i accés al pantà de Vallvidrera a través del torrent de l’Espinagosa. Obrirem el nou Museu Verdaguer a Vil·la Joana. Estudiarem la viabilitat d’implementar un sistema de recollida de residus porta a porta a les Planes. 
Reurbanitzarem i millorarem el tram 3 del passeig de les Aigües entre la carretera de Vallvidrera i el pla dels Maduixers. Continuarem la rehabilitació dels carrers del Turó de Vallvidrera. Millorarem la visibilitat de la desviació de la carretera de Vallvidrera cap a Molins de Rei.
Programa electoral íntegre


Esquerra Republicana de Catalunya:

 VALLVIDRERA – TIBIDABO – LES PLANES
 • Actualitzar el pla de futur elaborat per als veïns i veïnes el 2010 i determinar amb conjuntament les prioritats dels barris.
 • Garantir el transport públic nocturn. 
 • Fer una revisió dels horaris i els recorreguts dels autobusos del barri per millorar la mobilitat i la connectivitat amb altres modes de transport. 
 • Enfortir el consell de barri, com a òrgan de participació de tots i presa de decisions conjunta entre l’Ajuntament i el territori. 
 • Afrontar la revisió de la Millora del Pla General Metropolità de les Planes pendent.
 • Revisar els horaris del CAP per adequar-los a les necessitats dels usuaris. 
 • Reforçar l'Oficina de Collserola per tal que es coordinin de forma efectiva les mesures, actuacions i polítiques que han de permetre una correcta relació entre Parc Natural de Collserola i els barris de muntanya de Barcelona i les altres poblacions limítrofs al parc. 

DISTRICTE • Defensa del model de comerç de proximitat, potenciar els 4 mercats del districte: Sarrià, Tres Torres, Sant Gervasi i Galvany.
 • Millora de la connexió transversal del districte:
Diagonal
Via Augusta
Ronda General Mitre
Passeig sant Gervasi- Bonanova- Reina Elisenda-Carretera d’Esplugues,
Ronda de Dalt.


Cal potenciar el transport públic per aquests eixos (especialment línia 22 a l’espera de xarxa ortogonal) i plantejar la ubicació de parades de Bicing que permetin enllaç transversal (en molts casos el canvi de cota és reduït). Estudiar aprofitar els pàrkings de BSM de Putxet, Bonanova, Sarrià per posar parades de Bicing elèctric.


 • Millora de les freqüències dels FGC. Especialment L7 en caps de setmana i nit.
 • Garantir la gratuïtat dels túnels de Vallvidrera per als veïns del T-V-P.
 • Mantenir i millorar els camins escolars vigents i crear-ne de nous. Incentivar l’accés als centres educatius en transport públic. Estudiar mesures, zona per zona, per pal·liar les dificultats de trànsit en hores punta.
 • Potenciar les Festes Majors dels barris.
En alguns barris hi ha poc sentiment de pertinença. Les festes majors poden ser una bona eina, molts barris tenen la seva festa major però exceptuant la de Sarrià moltes tenen poc impacte i són poc conegudes.
 • Potenciar la taula d’entitats del districte per tal de fomentar el coneixement entre el moviment cívic, l’intercanvi d’experiències i l’enfortiment dels vincles.
 • Creació en l’àmbit de ciutat d’un pla director dels barris de muntanya que coordini i tracti l’encaix dels barris que es troben en ple Parc Natural de Collserola o bé en són limítrofs.


Partit Socialista de Catalunya:


 Reptes del barri:Potenciació de la zona com a ecobarris amb criteris d’eficiència ambiental i energètica, de qualitat de vida i de desenvolupament social i econòmic sostenible, tot promocionant l’economia verda i col·laborativa. Cercar la millor convivència entre els residents i els visitants, evitant usos excessivament invasius que trenquin la dinàmica del veïnat.

         Propostes:
El Parc Natural de Collserola ha de poder regularitzar els usos que acull per garantir la convivència amb la gent que hi viu.Tenir especial cura amb la gent gran que hi viu al barri pel fet d’estar en habitatges aïllats i orografia complicada.Fomentar i adequar l’antic mercat de Vallvidrera com a equipament cultural del barri.Trobar l’equilibri en els serveis assistencials del CAP de Les Planes i Vallvidrera fent horaris complementaris.Estudiar la connexió nocturna del barri a la nit amb transport públic. 
Ocupació i reactivació econòmica:Amb l’aprovació del document d’avanç del Pla Especial de protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) s’inicia un procés participatiu de tots els municipis per definir i regular els usos. El PEPNat pot suposar la tramitació paral·lela de modificacions del PGM que l’afectin.Ubicar la planta de compostatge en aquesta zona. 
Espai PúblicTenir com a referència el Pla de Futur del barri per a desenvolupar les actuacions recollides.-Millorar els accessos de l’entrada en el barri del Rectoret.Fer més permeable el Consorci del Parc de Collserola amb la zona residencial per tenir una millor interactuació. 

Programa sener


          Barcelona En Comú: 


- Recuperar la figura del comissionat de l’alcalde per als barris de muntanya  
- Recuperar la figura del comissionat de l’alcalde per als barris de muntanya per garantir un impuls i una visió integral de les polítiques en aquests barris. 
 - Reduir l’impacte acústic dels túnels de Vallvidrera 
 - Prendre mesures per minvar l’impacte acústic del trànsit dels túnels i dels FGC a Les Planes i aconseguir que la zona de muntanya sigui qualificada com a Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica. 
- Millorar els equipaments, mobilitat i serveis a Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes. 
 - Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria d’equipaments, serveis i mobilitat . 
- Obrir un equipament cultural al mercat de Vallvidrera per evitar-ne el deteriorament.  
- Fer arribar el bus nocturn a Vallvidrera. Integració la tarifa del funicular del Tibidabo en el sistema metropolità de transport públic. 
 - Fer circular el bus de barri els caps de setmana i els festius i racionalitzar-ne els horaris. 
- Instar a l’obertura de la caserna de bombers de Vallvidrera tot l’any i dels dos centres d’atenció primària a la tarda, de forma alterna. 
 - Establir una planta de compostatge a la serra per als residus orgànics generats a la muntanya. 
- Garantir un servei d’ambulàncies adequat a les necessitats en base a l’historial d’incidències. - Establir un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per atendre al veïnat de Les Planes, que tenen molt lluny els serveis. 
 - Afavorir activitat agrícola i del vi.  Donar suport a les iniciatives d’aprofitament agrícola del barri i afavorir l’accés públic a la finca municipal de producció de vi. 

  Programa electoral integre.
  Enllaç al programa dels barris de muntanya


Candidatura d'Unitat Popular:


 VALLVIDRERA, TIBIDABO I LES PLANES 

Després d’un seguit de reunions i assemblees obertes amb entitats, associacions de veïnes i veïns i el veïnat de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes aquestes són les reivindicacions i propostes que han sorgit per tal que els barris de muntanya (Mas Sauró, Mas Guimbau, Can Rectoret, Vallvidrera, Font del Mont i Cim del Tibidabo) gaudeixin d’una bona planificació d’acció pels propers 4 anys. 


El primer que cal comprendre és que les actuacions fetes a Vallvidrera, Tibidabo i les Planes han de basar-se en el Pla de Futur 2010-2020 consensuat entre totes les Associacions de Veïnes i Veïns del barri, entitats i agents polítics. Tot i així, cal revisar aquest Pla amb les entitats, les organitzacions i el veïnat per marcar les prioritats de la propera legislatura i redefinir les necessitats actuals. 

Creiem que és una prioritat de la ciutat que les inversions vagin dirigides al desenvolupament de les diferents propostes sorgides d’aquest Pla de Futur, ja que en la passada legislatura no ha tingut el pes que hagués hagut de tenir com a eina de treball a l’hora de decidir les inversions i actuacions als barris de muntanya. També pensem que és important que moltes de les inversions i actuacions fetes a dins del territori del barri estiguin incloses al pressupost general de Barcelona i no del de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, ja que són espais dels quals se’n beneficien tots els barcelonins així com creiem que són un deure de la ciutat tenir-ne cura (control de la població de senglars, equipaments del parc natural, mobilitat, prevenció d’incendis...) 

Si bé hem dit que el Pla de Futur ha de ser un punt de partida a l’hora de marcar la línia d’actuacions per a les propera legislatura, durant les assembles obertes i reunions han sorgit més reivindicacions i propostes per millorar els barris de muntanya. Aquestes les dividim en diferents eixos per tal d’estructurar les demandes.

Mobilitat, governança, medi ambient i espais públics.

  A. Mobilitat

Vallvidrera, Tibidabo i les Planes que, com hem dit, comprenen diferents nuclis de població i és un dels barris de la ciutat amb més superfície i dispersió. 

És per això que creiem importantíssim tenir com a línia de treball per a la següent legislatura les actuacions per tal de millorar la mobilitat del barri, tant entre els diferents nuclis com amb altres municipis o barris de Barcelona. Mobilitat a dins de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes Hem de tenir en compte que molts dels serveis públics (centres educatius, CAP, botigues, Punt Verd, Biblioteca...) es troben a la part de dalt de la carena (Vallvidrera) i que, per tant, molts veïns i veïnes de fora d’aquest nucli necessiten una mobilitat fluida i pràctica per tal de poder gaudir d’aquests serveis. 

Cal també que aquesta mobilitat ajudi al veïnat poder-se moure correctament pels mateixos nuclis on viuen ja que la orografia dels barris fa difícil la connexió entre punts d’interès dels mateixos nuclis de població. És per això que creiem del tot necessari fer una revisió de l’horari i el recorregut de les línies de BusBarri (sobretot les del 118 i 128) per tal de que sigui el transport públic de referència del veïnat per moure’s per dins del barri. 

És per això que caldria que els horaris siguin amb una periodicitat més clara i amb un horari més ampliat, tant pel que fa al matí com a la nit. Proposem, també, que aquestes dues línies (118 i 128) recuperin el servei dels diumenges, ja que creiem no té cap sentit privar de mobilitat al veïnat pel sol fet de ser diumenge. Amb aquesta modificació aconseguiríem, per exemple, que els infants de l’escola Nabí i l’escola bressol Puput puguin gaudir d’un servei de transport públic en un horari d’acord als horaris dels centres educatius, fet que ara no és possible si es vol utilitzar el Bus Barri per arribar a aquests centres. 

També proposem canviar el recorregut del 118 fent que, en comptes de passar pel carrer Júpiter, pari al carrer Via Làctea per, així, donar servei al casal de rectoret, ja que creiem que és   un equipament molt important pera la dinamització barri i que per tant necessita una bona accessibilitat en transport públic. 

El poble continua tenint com a punt conflictiu la Plaça de Vallvidrera. Creiem important que se surti de l’enrocament que hi ha actualment entre els diferents agents del poble per tal de solucionar el problema. Per això proposem que, si no hi ha consens, es faci un procés participatiu entre les diferents propostes, per tal de que el veïnat pugui escollir quin model de plaça li agrada més, sempre i quant respectin l’accessibilitat i la normativa actual. 

Fora del model en sí, és totalment necessari la millora de senyalització al poble per tal d’indicar on són els serveis públics, els aparcaments i les diferents maneres de baixar a la ciutat, ja sigui en cotxe, en transport públic o a peu. 

Per últim, creiem important regular, marcar i potenciar les zones de 30 Km/h de les zones urbanes ja que actualment no funcionen adequadament fent que augmenti la perillositat del veïnat que va a peu. Mobilitat de la Muntanya cap a Barcelona i el Vallès. Creiem molt important millorar la mobilitat entre Vallvidrera, Tibidabo i les Planes i la resta de barris i municipis. És per això que és bàsica la mobilitat entre els nuclis i les estacions de tren de FGC i així potenciar la utilització del transport públic per part del veïnat . 

A part de l’optimització de les línies de BusBarri ja esmentades, és important la regulació dels aparcaments a la zona de la Planes, al costat de l’estació de FGC, amb ús prioritari pels veïns amb, per exemple, un document identificatiu. En la mateixa línia, és necessari potenciar i regular que la gent que vol visitar el parc ho faci mitjançant el transport públic en detriment del vehicle privat. 

Pel què fa al transport privat, un dels temes més polèmics de la última legislatura ha sigut el tancament del carrer Vidal i Quadras. Tot i que és un carrer situat al barri de Sarrià, és una mesura que afecta directament als llebrencs. Proposem tornar a posar sobre la taula les causes del tancament amb els centres educatius de la zona, així com amb els responsables tècnics, ja que la opacitat amb la que es va produir el tancament, fa que es necessiti una revisió profunda   dels perquès d’aquesta decisió. Si els motius del tancament no estan relacionats amb demandes directes dels centres educatius, aquest carrer haurà de tornar a quedar obert. 

Tot i així, i com ja hem dit, s’ha de potenciar que els llebrencs baixin a Barcelona o al Vallès amb transport públic, ja que és la millor manera de descongestionar la muntanya de cotxes i pol·lució. Òbviament, caldria relacionar-se amb els altres municipis de la muntanya per tal de que també potenciïn que el seu veïnat utilitzi el transport públic per anar a Barcelona en comptes de passar per Vallvidrera amb vehicles privats. És per això que proposem allargar la zona 1 fins a Sant Cugat del Vallès, així com que el veïnat de Mas Sauró, Mas Guimbau i Can Rectoret pugui passar pel túnel de Vallvidrera de manera gratuïta. Per això, també cal acabar amb les continues averies del Funicular de Vallvidrera així com revisar i millorar els horaris per tal de que concordin amb els horaris dels trens, fet que abans es donava però que ha anat empitjorant a mesura que les freqüències del ferrocarril han anat canviant. 

A més cal fer 100% accessible l’estació del Peu de Funicular, ja que actualment només disposa d’ascensor una andana. És també imprescindible la connexió amb transport públic entre la ciutat i la muntanya a la nit. 

Plantegem optimitzar i variar les línies de NitBus ja existents per tal de donar servei al Peu del Funicular, Font del Mont, Vallvidrera, i els barris de la zona del Baixador i les Planes. És per això que proposem variar la ruta de la línia N61, que actualment passa pels túnels de Vallvidrera, per tal de que passi pels diferents nuclis de la muntanya. Aquest servei, hauria d’anar a càrrec de l’ATM i no del pressupost anual del barri. 

Resum de propostes sobre la mobilitat a dins de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes 

- Fer una revisió de l’horari i el recorregut de les línies de BusBarri (sobretot les del 118 i 128) fent que tinguin una periodicitat més clara i un horari més ampliat, incloent diumenges i festius 

- Canviar el recorregut del 118 fent que pari al carrer Via Làctea per, així, donar servei al Programa electoral de la CUP-Capgirem Barcelona.

 - Fer un procés participatiu, si no hi ha consens, per tal d’escollir quin model es vol per a la plaça de Vallvidrera, sempre i quan les propostes s’adeqüin a la normativa. 

- Millorar la senyalització de tot el barri, fent èmfasi en les indicacions dels espais i equipaments públics, així com les maneres d’arribar a la ciutat en transport públic i caminant. - Regular, marcar i potenciar les zones de 30 Km/h de les zones urbanes Resum de propostes sobre la mobilitat de la muntanya cap a Barcelona i el Vallès 

- Regular els aparcaments a la zona de les Planes amb ús prioritari pel veïnat 

- Potenciar i regular que la gent que vol visitar el parc ho faci mitjançant el transport públic. - Tornar a posar sobre la taula les causes del tancament del carrer Vidal i Quadras amb els centres educatius de la zona, així com amb els responsables tècnics. Tornar a obrir aquest carrer en el cas que els motius del tancament no estiguin relacionats amb el agents esmentats. 

- Allargar la zona 1 (ATM) fins a Sant Cugat del Vallès. - Que el veïnat de Mas Sauró, Mas Guimbau i Can Rectoret pugui passar pel túnel de Vallvidrera de manera gratuïta. 

- Acabar amb les continues averies del Funicular de Vallvidrera així com revisar i millorar els horaris per tal de que concordin amb els horaris dels trens. 

- Fer 100% accessible l’estació del Peu de Funicular. 

- Variar la ruta de la línia N61, que actualment passa pels túnels de Vallvidrera, per tal de donar servei de transport nocturn a tota la muntanya.

B. Governança de Vallvidrera

 Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, és un barri amb unes característiques molt diferents a les dels altres 72 barris de Barcelona. La seva orografia, dispersió de les zones urbanes, gran extensió del Parc natural de Collserola i característiques pròpies, fan que sigui molt important que Vallvidrera, Tibidabo i les Planes pugui autogovernar-se i així decidir, des de la muntanya, quines han de ser les actuacions per a les diferents problemàtiques.      

Aquest fet es va fer palès el 13 de març de 2010 quan, aproximadament el 40% dels llebrencs va votar que sí a augmentar la sobirania a la muntanya. A part d’això, hem vist com els òrgans participatius actuals no han estat suficients per tal de crear dinàmiques participatives reals, convertint-se en espais de queixa veïnal sense poder decisori. 

Per tant creiem que Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes s’ha de dotar de mecanismes que permetin una democratització total i real de la muntanya. Ho plantegem en tres etapes. En al primera etapa caldria implicar-se a les comissions de seguiment dels Consells de Barri així com donar-li un caràcter decisori i vinculant. També seria important canviar-li el nom perquè utilitzi el terme poble i no Barri (per exemple Consell del Poble), per així reafirmar l’esperit de poble necessari perquè la gent s’impliqui més en el dia a dia de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes. 

En una segona etapa proposem incorporar la figura del comissionat de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes independent al districte de Sarrià-Sant Gervasi canviant la Carta municipal. Els responsables polítics destinats a aquest organismes seran escollits de forma democràtica i directa pels llebrencs i llebrenques. 

La tercera etapa constaria en estudiar i iniciar els processos per tal d’esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i així gaudir d’una independència i sobirania necessària per tal de governar la muntanya des de la muntanya.

 C. Medi ambient

Una gran part de la superfície de Vallvidrera Tibidabo i les Planes forma part del Parc Natural de Collserola. 

És per això que és molt important que la part urbana del poble estigui en harmonia amb el Parc així com que es respecti el medi ambient tant a les zones naturals com a les habitades. És per això que és totalment necessari que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Collserola (que actualment està en fase d’avanç de Pla) compti amb la participació directa de tots els agents relacionats amb el parc així com el veïnat, entitats i organitzacions de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, per tal de tenir una base sòlida a l’hora de mantenir en les millors condicions possible els valors del Parc Natural de Collserola així com la gent que viu a dins. 

Ha de quedar clar que ens oposem radicalment a qualsevol intent de fer passar la línia de molt alta tensió (MAT) per Collserola, tal i com ho hem fet a tot el territori durant els darrers anys. A la mateixa línia proposem el soterrament de les línies elèctriques i la retirada d’aquelles que ja estan obsoletes. 

Creiem molt important enfocar Collserola com un tema global de ciutat en, per exemple, el control de la població de senglars o la prevenció d’incendis, ja que són problemàtiques que afecten a tota la ciutat o a més d’un barri. En el mateix sentit, proposem que s’impulsi un pla de prevenció i control d’espècies invasores a Collserola, així com impulsar els horts urbans i comunitaris de la serra fent-ne una regulació curosa tant amb el medi natural com amb els responsables dels horts. 

Una bona manera de regular i netejar el sotabosc a l’hora de fer plans de prevenció d’incendis és la implantació de ramats, fet que no s’ha acabat de tancar en l’anterior legislatura. És per això que proposem que es finalitzi el procés d’implantació de ramats per al control del sotabosc com més aviat millor relació del Parc amb les zones urbanes.

Creiem important que, a més de la protecció i actuacions que s’han de fer al Parc Natural, cal tenir cura de les zones urbanes de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, que s’interrelacionen amb el parc per la seva proximitat. És per això que plantegem la implantació d’un model de recollida de residus específica per a la muntanya i atenent a les seves necessitats. Per fer-ho proposem que es s’instal·li un punt Verd a la zona de les Planes per tal de que sigui més fàcil reciclar. Durant el període abans de la  CUP-Capgirem   instal·lació del mateix, un punt verd mòbil faria un servei similar dedicant un dia a cada nucli sense punt de reciclatge. 

A part d’això, i per millorar el sistema de recollida de residus, caldria un sistema porta a porta i de recollida de mobles i trastos eficaç que permeti als veïns gaudir de les mateixes facilitats per reciclar que la resta de Barcelonins.

Creiem important, també, la instal·lació d’una planta de compostatge, ja que actualment la més propera es troba a Castelldefels, fet que provoca una despesa de temps i transport innecessària. Pensem que la contaminació acústica també és un problema real a la muntanya ja que hi ha diverses línies de transport (públic i privat) que l’entravessen, fet que comporta un problema tant per al veïnat com per la fauna de la zona. És per això que plantegem la instal·lació de pantalles acústiques disminueixin l’impacta sonor al màxim. 

També ens oposem radicalment a la manera que té l’actual i anteriors governs barcelonins d’obrir la ciutat a la muntanya, igual que es va fer amb el mar als anys 90. Collserola és un parc natural que necessita d’una cura especial lluny de la massificació i és per això que no creiem que el projecte de les 16 portes, i posteriors propostes i actuacions, siguin el que Collserola necessita com a espai natural, amb una fauna i flora que cal protegir.

A més, també ens oposem a la construcció de més urbanitzacions de luxe a la serra de Collserola i a la seva massificació. A part de tot això cal dignificar, recuperar, restaurar i tenir cura de les fonts de Collserola, ja que moltes d’elles estan en un estat deplorable o, fins i tot, en estat de desaparició. Cal remarcar la Font del Mont, ja que a part de donar nom al barri, és l’epicentre del mateix. 

Lluny d’estar en bones condicions, cal recuperar l’espai i la font per tal de no perdre el nostre patrimoni. 

Resum de propostes sobre el Parc Natural de Collserola 

- Que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Collserola compti amb la participació directa de tots els agents relacionats amb el parc així com el veïnat, entitats i organitzacions de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.

-Tancar la porta a qualsevol intent de fer passar la línia de molt alta tensió (MAT) per Collserola. 

- Soterrar les línies elèctriques retirar aquelles que ja estan obsoletes. 

- Enfocar Collserola com un tema global de ciutat a l’hora de tractar temes com els del control de la població de senglars o la prevenció d’incendis, entre altres. 

- Impulsar un pla de prevenció i control d’espècies invasores a Collserola. 

- Impulsar els horts urbans i comunitaris de la serra

- Impulsar el procés d’implantació de ramats per al control del sotabosc com més aviat millor. 

Resum de propostes sobre la relació del Parc amb les zones urbanes 

- Implantar un model de recollida de residus específica per a la muntanya i atenent a les seves necessitats, com un sistema porta a porta i de recollida de mobles i trastos eficaç. 

- Implantar un servei de punt verd mòbil dedicant un dia a cada nucli sense punt de reciclatge a l’espera de la instal·lació d’un punt verd a la zona de les Planes. 

- Instal·lació d’una planta de compostatge

- Instal·lació de pantalles acústiques que disminueixin l’impacta sonor de les vies de transport públic i privat que travessen la muntanya. 

- Fugir de la idea que té l’actual (i anterior) govern d’obrir la ciutat a la muntanya, i així evitar que es continuï massificant i explotant el medi natural. 

- Prohibir qualsevol urbanització de luxe que es vulgui construir a la serra de Collserola. 

- Dignificar, recuperar, restaurar i tenir cura de les fonts de Collserola. 

- Recuperar l’espai i la font al barri de la Font del Mont com a punt neuràlgic i històric.

  D. Espai públic 

Un tema important per tal de que Vallvidrera, Tibidabo i les Planes esdevingui un poble amb un teixit associatiu potent és el de l’espai públic. 

Tot i que el barri gaudeix de diferents espais vàlids per a la relació entre veïns, cal reorganitzar els equipaments per tal d’optimitzar-los i aproximar-los als barris. Un altre aspecte important a tenir en compte és el de la via pública ja que ens trobem en un barri on el deteriorament d’aquesta és elevada.

 Proposem blindar el mercat de Vallvidrera com a espai públic impedint, com ja ha passat anteriorment, que es vengui a possibles interessos privats. És urgent recuperar l'espai pels veïns i que siguin ells, a través de l’Associació Cultural Mercat de Vallvidrera, els que en decideixin el seu ús. És per això que creiem que la reobertura del mercat de Vallvidrera s’ha de dur a terme en dues etapes. 

En una primera etapa, s’haurà d’adequar l’espai per tal de que els serveis (aigua, llum, calefacció...) i la seguretat (sostre i pilars) siguin suficients per tal d’obrir l’espai tal i com es troba actualment sense cap perill. 

En una segona etapa, i ja amb l’equipament en funcionament, caldria remodelar-lo atenent a les peticions que l’Associació Cultural Mercat de Vallvidrera faci a través de les entitats i socis que la conformen.

També considerem urgent canviar el nom del Carrer Reis Catòlics. No entenem com el carrer on hi ha la majoria de serveis públics i centres educatius dugui, encara, un nom impostat a l’època de Primo de Rivera. Per tal d’escollir un nou nom, proposem que es faci un procés participatiu obert a tot el veïnat de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes. Mas Sauró

També creiem que s’ha de fer un concurs públic per tal d’aprofitar el gran equipament (més de 3000 m2 edificats) construït al Mas Sauró amb la voluntat de que siguès un centre per a gent amb alt grau de diversitat funcional i que resta tancat des de fa més de tres anys suposant una despesa inútil de manteniment. 

A part d’això, cal millorar els vials a les zones més conflictives del Mas Sauró, (per exemple el carrer de la Font dels Pins) per tal d’adequar-los a la normativa i obrir la possibilitat de que hi pugui passar el transport públic o els vehicles d’emergència. 

Can Rectoret

Pel que fa a Can Rectoret, cal recuperar l’antic sanatori com a espai pel barri, per tal de seguir dinamitzant les relacions socials dels veïns i veïnes. Font del Mont Tot i que és un tema que ja hem parlat anteriorment, volem remarcar la manca d’una bona organització dels serveis de neteja a la zona de la Font del Mont. És per això que caldria optimitzar i reordenar els dispositius perquè siguin més eficaços. 

També caldria millorar la il·luminació de les zones més fosques així com el manteniment de les reixes i tapes del clavegueram. Tal i com ja passa en altres barris, el veïnat de la font del mont necessita un espai de referència per tal de poder-se trobar i dinamitzar les moltes activitats que es fan. Per tant, és urgent torbar un local públic perquè hi tinguin lloc les relacions socials de la gent del barri.

 A més, i per tal de potenciar que el veïnat de la Font del Mont pugui utilitzar el transport públic, caldria buscar un espai d’aparcament perquè sigui còmode arribar a les estacions de FGC. 

Equipament esportiu 
Pensem que cal limitar la construcció de l’equipament esportiu planificat a la zona de les Planes. Si s’ha de construir, que sigui atenent a les necessitats reals dels veïns i veïnes i no com un macro-projecte urbanístic que tingui un dèficit econòmic que impliqui la limitació del desenvolupament del poble en un futur. Durant el temps que aquest equipament no estigui construït es millori la connexió amb transport públic amb el centre esportiu de Can Caralleu.

 Parc d’atraccions del Tibidabo 
Un altre tema important és el del Parc d’atraccions del Tibidabo. Aquest té una gestió pública i la seva presidència recau al Regidor de Sarrià-Sant Gervasi. Actualment, des de l’Ajuntament de Barcelona, s’explica que el parc té superàvit, tot i que la opacitat i complexitat de BSM (empresa que el gestiona) fa que sigui necessària una bona auditoria. A la pròxima legislatura, creiem important establir una sèrie de mesures per reduir l’impacta del parc a la muntanya.

 - Proposem que amb el preu de l’entrada es pagui una taxa que reverteixi a les inversions

 Parc Natural de Collserola
- Com que el 40% dels visitants del parc encara ho fa amb transport privat, creiem important potenciar el transport públic per tal de reduir per complet els vehicles privats que pugen fins al Tibidabo. 

- Millorar les condicions laborals dels treballadors del Tibidabo ja que actualment les condicions són precàries i els contractes temporals.

- Blindar l’extensió del Parc d’atraccions per tal de que no segueixi creixent i mossegant l’espai natural. A part d’això, creiem important que el veïnat del cim del Tibidabo pugui gaudir dels serveis que el parc els pot donar.

Per tant, cal que el funicular del Tibidabo augmenti la freqüència i l‘horari de pas per tal de donar una bona cobertura de transport públic a tota la zona així com integrar el bitllet perquè veïnat del poble pugui tenir com a transport de referència aquest funicular. 

E. Sanitat 
Actualment, Vallvidrera Tibidabo i les Planes té dos centres d’atenció primària, un a Vallvidrera i l’altre a Mas Guimbau, que obren únicament al matí, fent que el veïnat de la muntanya hagi de baixar a Barcelona si necessita d’assistència mèdica a la tarda. 

És per això que pensem necessari que es reguli i s’optimitzi l’horari dels dos centres per tal de que n’hi hagi sempre algun d’obert a la tarda. Emergències A part d’adequar la via pública i camins de tot el barri per tal de que els vehicles d’emergència arribin a tot el territori, és necessari que la caserna de bombers situada al costat del Tibidabo, obri tot l’any. Així com revisar els protocols d’actuacions d’emergència a tota la muntanya. 

Resum de propostes sobre els espais públics de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes 

- Blindar el mercat de Vallvidrera com a espai públic cedint la gestió a l’Associació Cultural Mercat de Vallvidrera. 

- Canviar el nom del Carrer Reis Catòlics mitjançant un procés participatiu 

- Fer un concurs públic per tal d’aprofitar el gran equipament (més de 3000 m2 edificats) Programa electoral de la CUP-Capgirem Barcelona. 

- Millorar els vials a les zones més conflictives del Mas Sauró 

- Recuperar l’antic sanatori com a espai pel barri 

- Optimitzar i reordenar els dispositius de neteja a la zona de la Font del Mont, (i resta del poble) perquè siguin més eficaços.

- Il·luminar les zones més fosques del barri de la Font del Mont així com millorar el manteniment de les reixes i tapes del clavegueram. 

- Trobar un local públic perquè les entitats i el veïnat de la Font del Mont pugui tenir un lloc on trobar-se. 

- Trobar un espai d’aparcament a la zona de la Font del Mont perquè sigui còmode arribar a les estacions de FGC. 

- Limitar la construcció de l’equipament esportiu planificat a la zona de les Planes, atenent a les necessitats reals dels veïns i veïnes i sense que sigui deficitari des d’un començament.

- Millorar la connexió amb transport públic amb el centre esportiu de Can Caralleu i així donar cobertura esportiva als llebrencs i llebrenques 

- Fer una auditoria al Parc d’atraccions del Tibidabo 

- Instaurar una taxa inclosa al preu del Parc d’atraccions del Tibidabo que reverteixi a les inversions dels barris de muntanya i del Parc Natural de Collserola 

- Potenciar el transport públic per tal de reduir per complet els vehicles privats que pugen fins al Tibidabo 

- Millorar les condicions laborals dels treballadors del Tibidabo

- Blindar l’extensió del Parc d’atraccions i impedir que segueixi creixent 

- Augmentar la freqüència i l‘horari de pas del funicular del Tibidabo per tal de donar una bona cobertura de transport públic a tota la zona així com integrar el bitllet per a tots els habitants del poble.

- Regular i optimitzar l’horari dels dos centres d’atenció primària per tal de que n’hi hagi sempre algun d’obert a la tarda.

- Obrir la caserna de bombers tot l’any. 

- Revisar els protocols d’actuacions d’emergència a tota la muntanya.


Programa complet (Districte a partir de la pàgina 274)Partit Popular - Partido Popular:

La secció del Partit Popular no ens ha fet arribar cap programa electoral per el nostre barri: Enllaç de la pàgina de Alberto Fernandez Diaz:Ciutadans - Partido de la Ciudadanía:Ciutadans no ens ha fet arribar cap programa electoral per el nostre barri: Enllaç de la pàgina: Programa electoral municipales Barcelona.
Feu córrer aquestes propostes, fem de Vallvidrera un poble millor.

Tots a votar el proper 24 de maig!

Cap comentari:

Publica un comentari

Recordant Espriu

Recordant Espriu