Nova estructura de l'oficina de Collserola.


NOVA ESTRUCTURA DE L'OFICINA

El nou govern municipal del Districte s'ha proposat donar un nou impuls a l'Oficina de Collserola. Es reestructurarà l'oficina i s'està treballant disposar d'un model de pressupost desglossat per al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
Aquestes mesures responen a voluntat de complir amb el Pacte per Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes en el marc del Pla de Futur. Es tendirà a dotar el barri d'un òrgan de gestió amb capacitat decisòria, també sobre els diners que s'hi destinen. En aquest sentit, el Govern municipal actual ha preparat el pressupost del Districte desglossant la part que està prevista destinar al barri.

MODEL DE PRESSUPOST DESGLOSSAT
Al passat Consell de Barri, dijous 24 de novembre, es va presentar l'assignació econòmica del pressupost corrent 2012 amb què el Govern municipal dotarà el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Es tracta d'un primer gest que en els propers exercicis anirà evolucionant fins que la gestió directa i la priorització de les actuacions previstes depenguin de l'Oficina de Collserola, d'acord amb el que els veïns i veïnes del barri consensuessin.ESTRUCTURA DE L’OFICINA
RREC
Representant municipal a Collserola
TITULAR
Josep Maria Julià.
FUNCIONS
Direcció política de les actuacions municipals al sector de Collserola. Coordinació del personal de l'oficina i de les actuacions corresponents
H. ATENCIÓ
Tots els dies de la setmana. Hores convingudes
E.MAIL
jjuliam@bcn.cat
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

CÀRREC
Coordinador  Zona Collserola
TITULAR
Miquel Casas. 
FUNCIONS
Coordinació tècnica d’obres i urbanisme al sector de Collserola . Direcció dels equips específics que permetin garantir la materialització d’aquestes operacions.
H. ATENCIÓ
Tots els dimarts a hores concertades.
E.MAIL
mcasas@bcn.cat
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

CÀRREC
Tècnic de territori.
TITULAR
Josep Masnou.
FUNCIONS
Inspecció de l'estat general del barri. Seguiment de les actuacions de manteniment i neteja al sector de Collserola.
E.MAIL
jmasnouf@bcn.cat
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

CÀRREC
Tècnic de barri
TITULAR
Andreu Pina.
FUNCIONS
Interlocució municipal amb els veïns del sector de Collserola quant a les prestacions municipals gestionades pel Districte.
H. ATENCIÓ
Dijous i divendres. Hores convingudes.
E.MAIL
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

CÀRREC
Secretària de l’Oficina.
TITULAR
Tina Poyan.
FUNCIONS
Atenció al públic. Suport administratiu al personal de l’Oficina i responsable de les gestions administratives.
H. ATENCIÓ
Tots els dies, de dilluns a divendres, de 8h a 14,30h. Dimarts de 16h. a 19h.
E.MAIL
tpoyan@bcn.cat
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

CÀRREC
Punt d’atenció social des Serveis Socials del Districte.
TITULAR
Equip de serveis socials.
FUNCIONS
Atenció social als veïns del sector de Collserola
H. ATENCIÓ
Dilluns matins Dimarts tardes. Hores convingudes.
TELÉFONS
932057413  932057876  932058323

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Recordant Espriu

Recordant Espriu