Els barris de muntanya es coordinen davant del nou pla especial per Collserola


Barcelona Font del Gos COllserola sarria cordinadora barris muntanya
La Font del Gos és un dels barris a la frontera entre Barcelona i Collserola / http://www.totbarcelona.wordpress.com
Link original de la notícia: http://bcndistricte11.com
Més informació de Barcelona Districte 11 https://twitter.com/bcndistricte11

Mar Romero (@Mar_RomeroS) – Els dotze barris de Barcelona que fan frontera amb el Parc Natural de Collserola estan unint forces per avaluar els efectes del nou Pla Especial i coordinar-ne una resposta. Després d’una presa de contacte inicial, els barris han pres la decisió dereunir-se periòdicament a la FAVB per engegar una coordinadora i preparar dos actes de cara als mesos d’abril i de juny.
L’avançament del Pla Especial, que estableix les directrius generals de la nova ordenança urbanística, es va aprovar a finals de gener d’aquest any, i està a l’espera de sotmetre’s a un procés participatiu obert als veïns per tal d’acabar de definir-lo. Tot i així, Jordi Bigues, membre d’Esquirols de Sarrià, i Raül Ferrando, president de l’AAVV de la Font del Gos, coincideixen en què el procés participatiu deixa molt poc marge als veïns afectats per fer-se sentir.
Font del Gos sarrià barcelona horta les corts Districte 11 Collserola FAVB coordinadora barris muntanya
Collserola limita amb cinc districtes de Barcelona i nou municipis
Respostes al Pla Especial
L’avanç del Pla Especial (PEPNat) es marca deu objectius, entre els quals trobem millorar les condicions ambientals i conservar la biodiversitat del Parc, aprofundir en la recerca de Collserola com a espai de coneixement o mantenir el patrimoni. Marià Martí, Director Gerent del Consorci de Collserola, explica a Districte 11 que un pla d’aquestes característiques era necessari, ja que el que estava vigent datava de l’any 1987 i no era “prou útil per donar resposta als reptes que té avui plantejat el Parc de Collserola”.
Les entitats dels barris fronterers, però, reben amb preocupació algunes de les propostes del Pla. “Pensem que el projecte no té un nord clar. Cal entendre que Collserola és un parc natural i tota la resta ha de supeditar-se a aquest objectiu, perquè si nó tot son retòrica de reunions icortines de fum per parlar de sostenibiltiat”, explica Bigues. El Pla també especifica que un dels objectius serà “millorar les condicions de les vores del parc (…), facilitar l’accessibilitat dels usuaris al parc i corregir el caràcter suburbà d’aquests espais“. Les fronteres entre el Parc i la ciutat sempre han estat conflictives, especialment en els espais urbanitzats fora d’ordenació, com ara La Font del Gos, Vallvidrera o Marquès de Sant Menat. Ferrando, de la Font del Gos, tem que el nou pla no sigui més que una “oportunitat per fer-nos fora”. Afegeix que els barris de muntanya de regulació especial han estat molt abandonats per l’Administració, doncs aquesta considera que “estem degradadant el Parc“.
Una altra línia conflictiva del l’avanç del Pla Especial és que proposa “establir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració públicoprivats“. Ferrando explicita la preocupació dels barris i de la coordinadora davant de la voluntat de fer del parc un espai “rentable”. Martí, Gerent del consorci de Collserola, hi veu en canvi l’oportunitat d’implicar agents privats “en benefici d’un bé comú que és el parc”. 
El conflicte urbanístic de Collserola
El Parc de Collserola no va ser declarat parc natural fins al 2010, després d’un llarg procés de reivindicacions per part d’entitats ecologistes i veïnals. Aquest canvi comportava la necessitat d’un Pla Especial que explicités la protecció del parc, un pla que no ha arribat fins ara. 
Entre el 2010 i el 2015, però, es va aprovar un projecte conegut com el projecte de les 16 portes que volia millorar la connexió entre la metròpoli i el Parc. La iniciativa ja va fer aixecar les veus dels veïns per la manca de participació dels afectats i pel fet que es posés aquest projecte sobre la taula abans que el redactat del Pla Especial. Es preveia que al menys una part de cada porta estigués acabada pel 2015, peròaquest objectiu no s’ha complert
L’actual avanç de Pla Especial no menciona les 16 portes ni altres debats urbanístics que afecten Collserola, com ara el túnel d’Horta o el possible pas de la MAT pel parc.
Districte 11

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Recordant Espriu

Recordant Espriu